parallax background

Nikt nie jest dziełem wyłącznie samego siebie.

Jedno z moich ogromnych marzeń spokojnie realizuje się tylko dlatego, że są osoby, które postanowiły dać mi wsparcie. Dziękuję! Jestem wdzięczna, pamiętam o tym każdego dnia!


  • Istnieje ryzyko, na które nie możesz sobie pozwolić i istnieje takie ryzyko, na które nie możesz sobie nie pozwolić
    Peter Drucker